Deaf Christian Fellowship Nederland

Marcus 4

1 - 20

Gelijkenis van de zaaier

Home

________________________________________________

Familiedag


Familiedag op 1 november gaat niet door.

Door strengere maatregelen van de overheid hebben wij

voor de veiligheid besloten om niet door te laten gaan.

Onze excuses hiervoor en wij vinden dat heel jammer.

Mocht je graag geld terug willen hebben, mail ons gerust.

Tenzij het als gift voor DCF is.

________________________________________________

God is met ons

God is met ons

"Zie, de maagd zal zwanger worden en
een Zoo
n baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat:
God met ons." 
(Mattheus 1: 23)

"Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15: 4 - 5)

________________________________________________

Het paasverhaal op een bijzonder creatieve manier verteld door Arno Roeleveld


________________________________________________

DCF NL

Welkom op de website van DCF NL.  

DCF Nederland staat voor Deaf Christian Fellowship Nederland. DCF Nederland is na de Internationale Conferentie voor Dove Christenen in Nederland van 1992 vanaf 23 december 1992 opgericht, later op 18 september 2000 via de notaris gepasseerd. DCF zet zich in voor dove christenen in en buiten Nederland, organiseert zo nu en dan de ontmoetingsdag, gebedsdag, themadag, mannendag, vrouwendag, weekends, etc. Ook geeft DCF het DCF-blad uit, waarin allerlei informatie's en nieuws staan.

DCF Youth is voor de jongeren. Het heeft een eigen website: www.dcfyouth.nl

DCF Nederland is aangesloten bij EDCA. (European Deaf Christian Alliance) zie ook website: www.deaf-edca.com.

Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom bij de één van de activiteiten, die hier vermeld staan.

Visie van Stichting Deaf Christian Fellowship Nederland
DCF NL is een bovenkerkelijke organisatie voor charismatische/ evangelische christenen
(gelovig in Woord en Geest), die doof of slechthorend zijn. In dit beleidsplan worden met name
doven genoemd, maar daarmee bedoelen we ook slechthorenden en horenden, die
gebarentaal gebruiken.

Dove christenen in Nederland zijn aangesloten bij een gemeente of worden gestimuleerd zich
bij een gemeente aan te sluiten. Ze hebben een opbouwend gemeenteleven en groeien in
geloof door het onderwijs daar gegeven.

Een gemeente moet bewust gemaakt worden van de aanwezige doven en slechthorenden en
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast hebben dove christenen in alle leeftijden behoefte aan ontmoeting met elkaar om
elkaar op te bouwen en te bemoedigen in geloof.
Er is een verlangen om dove niet-christenen te bereiken met het evangelie. Dit geldt ook voor
doven in het buitenland. DCF wil projecten in binnen- en buitenland met dit doel financieel
ondersteunen.

________________________________________________


DCF op Facebook

DCF op Facebook

________________________________________________