Marcus 4

1 - 20

Gelijkenis van de zaaier

Home

________________________________________________

Pasen: Jezus is Koning

"Toen de volgende dag een grote menigte die naar

het feest gekomen was, hoorde dat ​Jezus​ naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de ​Koning​ van Israël! En toen ​Jezus​ een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw ​Koning​ komt, zittend op het veulen van een ezelin.

(Johannes 12: 12 - 15, HSV) 

________________________________________________

DCF NL

Welkom op de website van DCF NL.  

DCF Nederland staat voor Deaf Christian Fellowship Nederland. DCF Nederland is na de Internationale Conferentie voor Dove Christenen in Nederland van 1992 vanaf 23 december 1992 opgericht, later op 18 september 2000 via de notaris gepasseerd. DCF zet zich in voor dove christenen in en buiten Nederland, organiseert zo nu en dan de ontmoetingsdag, gebedsdag, themadag, mannendag, vrouwendag, weekends, etc. Ook geeft DCF het DCF-blad uit, waarin allerlei informatie's en nieuws staan.

DCF Youth is voor de jongeren. Het heeft een eigen website: www.dcfyouth.nl

DCF Nederland is aangesloten bij EDCA. (European Deaf Christian Alliance) zie ook website: www.deaf-edca.com.

Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom bij de één van de activiteiten, die hier vermeld staan.

Visie van Stichting Deaf Christian Fellowship Nederland
DCF NL is een bovenkerkelijke organisatie voor charismatische/ evangelische christenen
(gelovig in Woord en Geest), die doof of slechthorend zijn. In dit beleidsplan worden met name
doven genoemd, maar daarmee bedoelen we ook slechthorenden en horenden, die
Gebarentaal gebruiken.

Dove christenen in Nederland zijn aangesloten bij een gemeente of worden gestimuleerd zich
bij een gemeente aan te sluiten. Ze hebben een opbouwend gemeenteleven en groeien in
geloof door het onderwijs daar gegeven.

Een gemeente moet bewust gemaakt worden van de aanwezige doven en slechthorenden en
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast hebben dove christenen in alle leeftijden behoefte aan ontmoeting met elkaar om
elkaar op te bouwen en te bemoedigen in geloof.
Er is een verlangen om dove niet-christenen te bereiken met het evangelie. Dit geldt ook voor
doven in het buitenland. DCF wil projecten in binnen- en buitenland met dit doel financieel
ondersteunen.


________________________________________________DCF op Facebook

DCF op Facebook

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/LaWtVJe4z04" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl
     
        

<iframe width="900" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xMdBsHEfYLM" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>